Kame to Usagi

かめ の あし が おそい の を うさぎ が ばか に して わらいました。
 すると かめ が いいました。
「あなた  より わたし の ほうが あし が はやい です よ」
 それを きいた うさぎは  
「そんなことはない。 では きょうそう を しよう。 そうすれば わかる」
と いい 
「いいですよ。 それで は だれ に しんぱんを してもらいます?」
と かめは いいました。
「きつねが りこうだから きつね に たのもう」
と うさぎは いいました。
 そこで きつねが きょうそうを はじめる あいず を しました。
「よーい どん!」 

 たちまち あしの はやい うさぎが かめを ひきはなしました。 
 しかし かめは あきらめずに あるき つづけました。 
 ふと うしろを ふりむいた うさぎは かめが あまりにも おそいので
「しょうぶは おれの かちだ」
と あんしんして とちゅうで おおきな きを みつけると そこで ひとやすみ しました。 
 それから しばらくして うさぎは おきあがりました。 
「あれ すこし ねむって しまったか。 まあいい どうせ かめは まだ うしろに いるはず」
 うさぎは おおきく のびを すると そのまま ごーるに むかいました。 
「よし もうすぐ ごーるだ。 ・・・あれ」
 じぶんが かった と おもって いたのに なんと かめが さきに ごーる していたのです。 

 じょうずな ひとでも いいかげんに やっていて は まけて しまいます。 
 また へたな ひとでも まじめで やれば じょうずな ひとに かつことが できるのです。

Kame no asi ga osoi no o usagi ga baka ni shite waraimashita. Suruto kame ga iimashita.

[Anata yori watashi no hō ga asi ga hayai desu yo] sore o kiita usagi wa [sonna koto wa nai. Dewa kyousou o shi you. Sou sureba wakaru] to ii [ii desu yo. Soredewa dare ni shinpan o shite moraimasu?] to kame wa iimashita. [Kitsune gari koudakara kitsune ni tanomou] to usagi wa iimashita. Sokode kitsune ga kyousou o hajimeru aizu o shimashita.

[Youi don!]

 Tachimachi ashi no hayai usagi ga kame o hikihanashimashita. Shikashi kame wa akiramezu ni aruki tsudzukemashita. Futo u shiro o furimuita usagi wa kame ga amarini mo osoinode

[shoubu wa ore no kachida] to anshin shite tochyuu de okina ki o mitsukeru to sokode hitoyaasumi shimashita.

Sorekara shibaraku shite usagi wa okiagarimashita.

[Are sukoshi nemutte shimatta ka. Maai dōse kame wa mada ushiro ni iru hazu]

usagi wa oukiku nobi o suruto sonomama go ̄ru ni mukaimashita.

[Yoshi mousugu gou ruda… Are]

Dzi bun ga katta to omotte itanoni nanto kame ga saki ni gouru shite ita nodesu. Jouzu na hito demo ii kagen ni yatte ite wa makete shimaimasu. Mata hetana hito demo majimede yareba jouzuna hito ni katsu koto ga dekiru no desu.

 

 • Asi – нога
 • Osoi –медленный
 • Baka ni site waraimasita – смеялся словно глупец
 • Suruto – в таком случае
 • Yori – по сравнению
 • Hou ga hayai – быстрее
 • Kiita – услышал
 • Dewa – в таком случае
 • Kyosou – соревнование
 • Siyo – сделаем
 • Sou sure ba wakaru – таким образом поймем
 • Sinpan – судья
 • Sitemoraimasu – возьмём
 • Iimasita – спросила
 • Rikou – умная
 • Dakara – поэтому
 • Sokode – так что
 • Hazimeru – начинать
 • Aizu – сигнал
 • Tatimati – сразу
 • Hikihanasu –отрываться, делать рывок в спорте
 • Sikasi – однако
 • Akiramezu – не сдаваться
 • Aruki tsuzukemasita – продолжала идти
 • Futo – внезапно
 • Furimuita – оглянулся
 • Syoubu- состязание
 • Katida – было выиграно
 • Ansin site – будучи спокойным
 • Totyu de- по дороге
 • Mitsukeru – заметил
 • Hitiyasumi – передышка
 • Sibaraku – некоторое время
 • akiagaru – вставать на ноги, подниматься
 • sukosi- немного
 • nemutte – уснув
 • maa – ах! (удивление)
 • douse – в любом случае, так или иначе
 • nobi – подтянулся
 • mukai – на той стороне
 • yosi – ладно
 • dzibun – сам
 • omotte – думая
 • saki ni – впереди
 • dzyouzu – умелый
 • kagen – пословица
 • makeru – терпеть поражение
 • simai – в конце
 • heta – неумелый
 • mazime – честно
 • katsu koto ga dekiru – может выиграть

Yoroshiku Admin

Оставить отклик

Ваш адрес эл.почты не будет опубликован.